The Great Wild Life

Ankara Kangal Derneği

Doğru Şekilde Damızlıkların Seçimi ANKADER kurucu üyelerin hepsinin ataları koyun yetiştiricisidir ve bütün üyeler profesyonel hayatları dışında hayvan yetiştiriciliği konusunda uzmandır.

Doğru Şekilde Damızlıkların Seçimi ANKADER kurucu üyelerin hepsinin ataları koyun yetiştiricisidir ve bütün üyeler profesyonel hayatları dışında hayvan yetiştiriciliği konusunda uzmandır. Elbette ki hayvan yetiştiriciliği, özellikle de koyunculuk konu olduğunda çoban köpekleri de bu işin ayrılmaz bir parçasıdır. Anayurdumuzda koyun köpekten, köpekler de koyundan yüzyıllardır ayrılmamıştır ve ayrılmayacaktır. Bugün birçoğumuzun dedelerinin ortak şikâyeti, Kangal’ın ufaldığı ve yozlaşmış olduğu veya başka köpeklerle kırıldığıdır. Bu doğrudur ve gerek soyun başkalarına geçmemesi adına yapılan aile içi akraba eşleştirmeleri sonucu ufaldığı gerekse soyu büyütmek adına Kangal’ın Aksaray malaklıları ve diğer ırklara ait köpeklerle kırılmasından dolayı ırkın bozulduğu ve halen bozulmakta olduğu bilinen bir gerçektir. Menfaat Gözetmeden Bu tip şeylere gerek duyulmadan, doğru şekilde damızlıkların seçimi ve eşleştirilip üretilmesi sonucunda ve ıslahının mümkün olduğunu ispat etmek adına bugüne kadar grup olarak gerçekleştirdiğimiz üretimlere ait 300’ün üzerinde enik, analarının yanında 3 aylık olana ve her türlü aşıları ve parazit ilaçlamaları yapılana kadar büyütülerek çevre sürülere dağıtılmıştır. Ayrıca, hepsi kayıt altına alınarak izlenmeye devam edilmektedir. Bunu yaparken sürü sahiplerinden en ufak bir ücret talep edilmemiş, hiçbir menfaat gözetilmemiştir. (Sadece eniklere iyi şekilde bakmaları istenmiştir.) Bugün dağıttığımız ve halen de dağıtmakta olduğumuz eniklerin torunlarını büyümüş ve hakkıyla sürülerdeki görevlerini yapar şekilde görmek en büyük mutluluğumuzdur. Damızlık olarak seçilmiş olan bütün yetişkin köpekler sürüde çalışmış ve her türlü yırtıcı hayvana karşı bizzat mücadele vererek kendilerini ispatlamışlardır.


Kangal Gen Haritası


Derneğimiz kurulur kurulmaz ilk işimiz, Kangalımızın dünya üstünde bulunan diğer köpek ırklarından ayrı bir ırk olduğunun ispatlanması için bugüne kadar yapılmamış olan “Kangal gen haritasının çıkarılması için çalışmalara başlamak olmuştur. Çalışmada seçilen her örnek köpek, “chip” takılarak kayıt altına alınmış ve derneğimizin soy kütüğü programına kaydedilmiştir. Ayrıca, her köpek doğru şekilde ölçülmüş ve standart, herhangi bir art niyet olmadan oluşturulmuştur. Olumlu veya olumsuz çıkan her sonuç bütün açık yürekliliğimizle iyi, kötü, çirkin demeksizin- herkesle paylaşılmıştır. Sonuçlar, Kangalımızı ayrı bir ırk olarak tescil ettirebilecek şekilde çıkmıştır. ANKADER hiçbir menfaat gözetmeksizin bu işin düzeltilmesi ve bilen kişilere bırakılması için öncülük etmeye razı olmuştur. Bundan sonra yapılması gereken, başta Sivas olmak üzere gerçek Kangal severlerin örgütlenmesi ve bir araya gelmesi sonucu oluşturulacak derneklerin birbirleriyle bağlantılı hale gelmesidir. Bu amaca hizmet için, Mayıs 2014 tarihinde İzmir’de kurulan “Yerli Köpek Irklarını Koruma, Araştırma, Islah ve Tanıtma Federasyonu’na kurucu üye olarak iştirak edilmiştir. Federasyonla birlikte, sadece Kangal ırkı köpeklerimiz değil, çevremizde bulunan diğer ırk köpekler de ilgi alanımıza girmiştir. İşte bunlardan biri de Kafkas “Volkodav” veya “Dağıstan Volkodav” denilen köpeklerdir.

Benzer Yazılar