The Great Wild Life

Bozkurt

Etçiller takımının köpekgiller familyasından olan ve köpeğe benzerliği ile bilinen yırtıcı ve avcı bir hayvandır.

Bozkurt

Etçiller takımının köpekgiller familyasından olan ve köpeğe benzerliği ile bilinen yırtıcı ve avcı bir hayvandır. Genellikle yaban ve ıssız bölgeler de sürü şeklinde yaşam sürdürürler. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yaygın olarak görülebilen kurtlar bölgesel ve coğrafi olarak şekil renk ve ağırlık farklılıkları gösterebilirler. Ülkemizdeki kurtların 80 kg ağırlığa kadar çıktığı bilinir, boyutsal olarak 120-130 cm uzunluğa 80-90 cm omuz yüksekliğine sahip olabilirler. Kurtlar görme duyma ve koklama yetileri çok keskin olan varlıklardır ve bu sayede hem kolay saklanabilme hem de kolay avlanabilme özelliği kazanmışlardır. İnsan olan bölgelerden kesinlikle uzak durmaktadırlar fakat kış şartları ağır geçen yerlerde gece avlanmaya çıkar ve köy içlerine kadar inebilirler, kolay av olan koyun sürüleri en başta tercih ettikleri yiyecek türü olup yaban domuzu ve geyik gibi büyük türleri de çok kolay avlayabilirler, kurtların ömürleri yaklaşık olarak 20 yıldır. Kurtların dünya haritasındaki coğrafi bölge ve kıtalara göre bir çok cinsi mevcuttur bunlar örnek olarak ; Kara kurt , Java kurdu , Mısır Kurdu  Kızıl kurt, Amerikan kurdu gibi cinslerdir... Fakat bizim ülkemiz de kurtlar Bozkurt olarak adlandırılır ve tek cinstir. Ülkemizde kayıt altına alındığı bilinen 18 bireylik kurt sürülerinin olduğu bilinmektedir ve bu bölge Doğu Anadolu bölgesi sınırları içerisindedir. İç Anadolu bölgesi sınırları içerisinde yakın bir dostum tarafından kayıt altına alınan 11 bireylik geniş bir alanı sahiplenen kurt sürüsü de mevcuttur ve bu alan Ankara sınırları içerisinde kalmaktadır.