The Great Wild Life

Ülkemiz Kuşlarının Dünyadaki Yeri

Türkiye ornitolojik bakımından Palearktik bölgenin önemli bir kısmını teşkil eder ve oldukça önemli bir göç yoludur.

Ülkemiz Kuşlarının Dünyadaki Yeri

Türkiye ornitolojik bakımından Palearktik bölgenin önemli bir kısmını teşkil eder ve oldukça önemli bir göç yoludur. İlkbahar ve sonbaharda karşılıklı kuzey ve güneyden gelen kuşlar, kuzeyde Trakya’dan kuzeydoğu Anadolu’ya ve güneyde Ege Denizinden Güneydoğu Anadolu’ya uzanan bir hat üzerinden geçmektedirler. Bu saha 42-36 enlem ve 26-44 boylam dereceleri arasında bulunur ve batı ile doğu arasındaki hudut mesafesi de takriben 1200 km uzunluğundadır. Ayrıca kendi yerli avifaunası da (bir bölgedeki kuş türleri) mevcut yüzlerce cins ve ırkla, kalabalık ve oldukça incelemeye değer özellikler gösterir.

Türkiye’nin ayrıca iklim bakımından gösterdiği geniş varyasyonlar, avifaunanın zengin oluşunun sebeplerinden biridir. Dünyada birçok türün anavatanı ve özellikle geçmişteki jeolojik ve iklimsel değişikliklerden etkilenen canlılara barınak olan Anadolu, biyolojik açıdan da öneme sahip bir kara parçasıdır.

Dünyada yaşadığı belirlenen 9 bin kuş türünden 426’sına Anadolu’da rastlanmaktadır ve bunun oransal değeri 4,7’dir. Bu durum, Anadolu’nun kıtasal önemini doğrulayan bir sonuçtur. Bu önemin kavranması, üzerinde yaşadığımız toprakların ve insanlığın ortak malı olan zenginliğin korunması için, üzerimize düşen yükümlülüğün yerine getirilmesi açısından çok gereklidir.

Ülkemiz nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan, 146 kuş türüne ev sahipliliği yamaktadır. Örneğin Tepeli pelikan, Küçük karabatak, Yaz ördeği, Pasbaş patka, Dikkuyruk, Kara akbaba, Şah kartal, Küçük kerkenez, Huş tavuğu, Toy ve Boz kiraz kuşu, ülkemizde üreyebilen ender türlerdendir. Ülkemizde soyu tehlike altında olan türlerden Küçük sakarca kazı, Sibirya kazı, Akkuyruklu kartal, Bozkır delicesi, Büyük orman kartalı, Bıldırcın kılavuzu, Mezgeldek, Kara kanatlı bataklık kırlangıcı, Sürmeli kızkuşu, Büyük su çulluğu, İnce gagalı kervan çulluğu ve Ada martısı az sayıda görülmektedir.

 

Benzer Yazılar